Znajdź nas na:

501 125 748 – Anna Basińska
606 72 24 73 – Rafał Feliks

biuro@anra.net.pl

KOLEJNA INWESTYCJA!

Zmierza do zakończenia - Kraków, Kanarkowa.

Czego możesz oczekiwać?

Oferta
L.P. DOM NR
DZIAŁKI
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA m2 CENA BRUTTO
8% VAT
UWAGI
POWIERZCHNIA m2
1 A1 599 obr. 61 Podgórze 138,7 m2
w tym garaż 17,7 m2
1,200,000 zł wolny
337 m2
2 A2 602 obr. 61 Podgórze 138,7 m2
w tym garaż 17,7 m2
1,200,000 zł wolny
303 m2
3 B1 600 obr. 61 Podgórze 138,7 m2
w tym garaż 17,7 m2
1,200,000 zł wolny
328 m2
4 B2 601 obr. 61 Podgórze 138,7 m2
w tym garaż 17,7 m2
1,200,000 zł wolny
337 m2

UWAGI

Kwota 1.200.000 zł brutto z 8% podatkiem VAT / obejmuje zakup:

▪   nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów w Kraków Podgórze nr 59 o pow. 337 m2, wraz z wybudowanym na niej domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. 138,05 m2 / w tym garaż 17,70 m2 /.

Zakres robót wybudowanego domu oraz zagospodarowania nieruchomości określa „Pełny Standard Wykończenia” / zał. nr 1 /

▪   współudział w nieruchomościach stanowiących drogę wewnętrzną dojazdową:

a) ¼ udziału w działce 598 obr. 61 Kraków-Podgórze o pow. 78 m2
b) udziału w działce nr 225/19 obr. 61 Kraków-Podgórze o pow. 386 m2
c) udziału w działce nr 225/6 obr. 61 Kraków-Podgórze o pow. 37 m2
d) udziału w działce nr 225/20 obr. 61 Kraków-Podgórze o pow. 17 m2